YOUTH CLUB II - podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách

  Hlavním cílem projektu, který navazuje svým zaměřením na již ukončený projekt YOUTH CLUB je rozvoj spolupráce a partnerství mezi středními školami v tomto regionu a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích při zkvalitňování systému počátečního vzdělávání a jeho přizpůsobení aktuálním požadavkům vysokých škol a trhu práce.

Dílčími cíli jsou:

 • Zkvalitnění výuky odborných a přírodovědných předmětů s důrazem na laboratorní a praktická cvičení) na středních školách v Jihočeském kraji především prostřednictvím tvorby nových výukových materiálů a formou projektové výuky.

 • Podpora zájmu středoškoláků o studium technických a přírodovědných oborů a jejich seznámení s akademickým prostředím

 • Vytvoření vazeb a partnerské spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a středoškolskými vzdělávacími institucemi v tomto regionu

 • Motivace a vyhledávání talentů a umožnění jejich dalšího rozvoje v daném oboru

Výše uvedené cíle budou naplňovány v rámci tří klíčových aktivit, jejichž realizace je naplánována od 1.7. 2012 do 31. 12. 2014.

Udržitelnost

 • Zkoumání rybniční vody 13. a 14.9. 2016, zúčastnilo se 5 dětí komunitního centra Nové Hrady
 • Interaktivní učebna fyziky 27.6.2016, zúčastnilo se 25 žáků 1 roč. ZŠ Nové Hrady
 • Interaktivní učebna fyziky 22.6.2016, zúčastnilo se 10 žáků 8 roč. ZŠ Nové Hrady
 • Exkurze v Ústavu komplexních systémů 21.6.2016, zúčastnilo se 8 dětí komunitního centra Nové Hrady
 • Botanická exkurze 17.6.2016, zúčastnilo se 19 žáků ZŠ Nové Hrady
 • Fyzikální a jiné pokusy 1.6.2016, zúčastnilo se 25 žáků 1. třídy ZŠ Nové Hrady
 • Fyzikální a jiné pokusy 1.6.2016, zúčastnilo se 10 dětí z komunitního centra Nové Hrady
 • Botanická exkurze Sokolí hnízdo 24.5.2016, zúčastnilo se 12 studentů GTS
 • Fyzikální pokusy 24.5.2016, zúčastnilo se 17 studentů sekundy GTS
 • Botanická exkurze Terezino údolí 23.5.2016, zúčastnilo se 20 studentů 1. ročníku ČAG
 • Mikroskopování (živá a neživá příroda) 13.4.2016, zúčastnilo se 8 dětí komunitního centra Nové Hrady
 • Sestavování elektrických obvodů 5.4.2016, zúčastnilo se 19 žáků ZŠ Petříkov
 • Měření fyzikálních veličin 9.3.2016, zúčastnilo se 9 žáků 6. roč. ZŠ Horní Stropnice
 • Měření fyzikálních veličin 7.3.2016, zúčastnilo se 27 studentů sekundy ČAG v ČB
 • Měření fyzikálních veličin 4.3.2016, zúčastnilo se 27 studentů primy ČAG v ČB
 • Hrátky s vodou 20.1.2016, zúčastnilo se 7 předškoláků komunitního centra N. Hrady
 • Výzkum na Svalbardu 15.12.2015, zúčastnilo se 22 studentů kvarty ČAG v ČB
 • Fyzika pozorovaná všemi smysly 14.12.2015, zúčastnilo se 40 studentů EDUCAnet ČB
 • Fyzika pozorovaná všemi smysly 30.11.2015, zúčastnilo se 25 studentů kvinty GTS
 • Fyzika pozorovaná všemi smysly 30.11.2015, zúčastnilo se 28 studentů tercie GTS
 • Praktická cvičení z fyziky - 26.11.2015, zúčastnilo se 15 žáků 8. roč. ZŠ Horní Stropnice
 • Oběhová soustava a první pomoc 18.11.2015, zúčastnilo se 24 studentů 3. ročníku a septimy ČAG v ČB
 • Zoologická exkurze ve Vodňanech 10.11.2015, zúčastnilo se 29 studentů sekundy ČAG v ČB
 • Praktická cvičení z fyziky, chemie a biologie - 5.10.2015, zúčastnilo se 20 žáků 9. roč. ZŠ Dubné
 • Praktická cvičení z fyziky a biologie - 5.10.2015, zúčastnilo se 27 žáků 4. a 5. roč. ZŠ Dubné
 • Geologická exkurze 17.9.2015, zúčastnilo se 22 studentů kvinty ČAG v ČB