Rychlé volby

FROV  AUC 

Schola ludus 2007

O Schole ludus

Nové Hrady

Schola ludus je letní škola určena především pro vysokoškolské studenty, absolventy technických nebo přírodovědných oborů. Tato škola je zaměřena na praktické seznámení s fyzikální biologií na Jihočeské univerzitě a vyzkoušení si práce na vlastním vědeckovýzkumném projektu. Vedoucí jednotlivých projektů a přednášející jsou odborníci z České republiky, ale i ze zahraničí

V letech 2006 a 2007 jsou tyto kurzy spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky z projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0360.
"ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů."

Účastníci Scholy Ludus se aktivně zapojí do realizace vyhlášených projektů. Při jejich řešení rozvíjeli nejen své odborné znalosti, ale také si vyzkoušeli práci v malém vědeckém týmu, složeném z pracovníků z různých škol i zemí.

  Kromě vlastní odborné práce je pro ně připraven bohatý doplňkový program:
 • Prohlídky rakouských biotechnologických pracovišť v Linci (Linz) a Kremsu (Krems an der Donnau).
 • Prohlídky pracovišť Jihočeské univerzity a Akademie věd v Českých Budějovicích, Třeboni a Nových Hradech.
 • Přednáškový cyklus českých i zahraničních odborníků. Loni zde přednášeli například Prof. Rudolf Lucas (Rakousko), Prof. Aleš Špičák, prof. Jannette Carey (USA), doc. Tomáš Polívka, Dr. Pavel Janscak (Švýcarsko) aj.
 • Studentský minikongres k prezentaci dosažených výsledků.
 • Kulturní a společenské akce.
Účastníci mají možnost v rámci volného času bohatého sportovního vyžití – cyklistika, turistika, plavání, volejbal atd.
Termín konání:
8. července – 4. srpna 2007
Rámcový harmonogram:
 • 8. 7. – Příjezd
 • 9. 7. – 13.7. – Exkurze (nepovinné)
 • 9.7. – 1. 8. – Práce na projektech a příprava prezentace
 • 2.8. – 3. 8. – Prezentace dosažených výsledků
 • 4. 8. – Odjezd
Místo konání:
Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady
Prosíme všechny zájemce, aby komunikovali s vedoucími svých projektů, kteří Vám rádi podají veškeré odborné informace ke svým projektům. Pokud máte jiné dotazy sledujte stránku FAQ nebo kontaktujte paní Marcelu Pokornou (pokorna(a)greentech.cz).
Pořadatel:
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích Ústav fyzikální biologie
Spolupořadatelé:
 • Novohradská univerzitní kolej, studentské sdružení
 • Ústav systémové biologie a ekologie Akademie Věd ČR v Nových Hradech
 • University of Applied Sciences, Faculty of Biotechnology, Krems, Austria
 • Mikrobiologický Ústav Akademie Věd ČR v Třeboni
 • Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR,v.v.i. České Budějovice
Místo konání:
Akademické a univerzitní centrum v Nových Hradech v Jižních Čechách

Účastnící:


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIALNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Akademické a univerzitní centrum
Zámek 136, Nové Hrady

Obsah stránky:
Tvorba stránky: Michal Macho