Quick menu

FROV  AUC 

Schola ludus 2010

Project No Project leader Project name Registered students
1 Alexey Bondar, M.S Studies of G protein interactions with receptors in live cells. Olga Bondar, Valeria Leticia Garcia Sonora, Eugene Maslennikov, Vladislava Vlčková , Maria Plevako
2 Ing.Vítězslav Březina CSc. Experimentální studie geotropismu. Jiří Kyslík, Jan Novotný, Martin Šíp
3 Ing. Kučerová Štěpánka Interakce prokaryontní a eukaryontní buňky in vitro. Alena Tokárová, Michal Kříha
4 Ing.Vítězslav Březina CSc. Produkce kyslíku v autotrofní populaci mikroorganismů. Radim Kuba , Zuzana Braunová,
5 Petr Císař Automatic cell live cycle analysis. Mikhail Shalaginov, Libor Mysliveček, Soňa Mečířová
6 Oksana Degtjarik, Mgr Crystallization of modelling proteins and soybean 15-LOX using different methods. Tatyana Golubeva , Jana Michalcová
7 Ing. Petr Hříbek, CSc. Kolineární a nekolineární generace druhé harmonické v krystalu BBO. František Batysta
8 David Kaftan Protein and lipid conformational gating of electron and proton transfer in photosynthetic reaction centres Martina Matěnová , Martin Kozák, Vendula Lískovcová
9 Mgr Aleksandra Kapuscik Cytotoxicity of cyanobacterial secondary metabolites to HeLa cells. Lalita Kuzniatsova , Eva Bílková, Gustavo Adolfo Orozco Alvarado
10 Mgr. Jana Kopečná Regulatable gene expression as a tool to control the chlorophyll biosynthesis. Artem Radaev, Omar Castillo
11 Mgr. Naďa Štysová Sledování růstu rostlin za různých světelných podmínek Kryštof M. Štys, Ilona Slepičková
12 Josef Lazar, Ph.D. Optical properties of fluorescent proteins. Luz Alejandra Silvia Hernandez, Štěpán Timr, Anatoli Makarevich, Svetlana Afonina, Elvia Patricia Valadez Sánchez
13 Mgr. Lucie Marková Frakcionace sinicových extraktů Alina Kevorkova, Zinaida Hendruseva
14 Mgr. Hana Medová Distribuce sloučenin a forem C, N a P v eutrofních rybnících. Anička Krejčí
15 Dr. Babak Minofar Molecular Dynamics Simulations of alkyl nitrates at the air/aqueous solution interface Pooneh Pilvar, José Antonio Esparza Rodríguez
16 Tomáš Náhlík Pozorování života kvasinek. Jana Drtilová, Helena Procházková
17 doc. Dalibor Štys Identifikace rekurentních objektů v časovém vývoji živé buňky Dalibor K. Štys
18 Ing. Štěpán Papáček, PhD. Transportní a reakční procesy v Couette-Taylorově bioreaktoru: Matematický popis, CFD numerické simulace, optimalizace produkce. Tomáš Zavřel , Daniel B. Santos Gonzalez
19 Mgr. Tatyana Prudnikova Co-crystallization of haloalkane dehalogenase DbeA and DbeA1 with different halogens and inhibitors. Katsiaryna Tratsiak, Ivan Orlov
20 Prof. Dr. Ali Hussain Reshak The large nonlinear susceptibilities and high hyperpolarizability of the Biological materials make them as novel materials for powerful lasers. Alejandro Alonso García, David Wagenknecht, Svetlana Afonina, Elvia Patricia Valadez Sánchez
21 Dr. Martina Roeselová Molecular Dynamics Simulations of mixed fatty acid/alkyl halide films at the air/water interface. Kristína Kovalčíková
22 RNDr. Karel Roháček, CSc. Studium vlivu proměnlivé ozářenosti na komponenty nefotochemického zhášení fluorescence chlorofylu u vyšších rostlin metodou PAM-fluorimetrie. Petra Očenášová
23 Ilona Slepičková Úživnost vody vybraných jihočeských rybníků a vodních toků. Petr Toman, Klára Aldorfová, Klára Slepičková
24 Ekaterina Sviridova Crystallographic study of the Iron-regulated protein FrpD from Neisseria meningitidis. Olga Bondar, Tomáš Kučera, Ivan Orlov
25 Ing. Jan Urban Semi supervised image segmentation of biological samples. Jan Kohout
26 Michal Wittner Visualisace mnohorozměrných dat Martin Šácha, Jaroslav Kysela
27 Michal Wittner Zkoumání vnímání a paměti Barbora Pěchoučková, Lucie Hloušková
28 Ing. Štěpán Papáček, PhD. Reakčně-difúzní systémy: Matematický popis, numerické metody a rekonstrukce parametrů modelu z experimentálních dat. Vojtěch Příhoda
29 Assoc. Prof. Jiří Masojídek, CSc. Light-response curves of photosynthesis measured in outdoor microalgae cultures Jesus Jaime Leal Chapa, Jorge Alberto Sevilla Moreno
30 Dr. Martina Roeselová Molecular dynamics simulations with applications for teaching of physics, chemistry and biology Jindřich Soukup, Gerardo Alonso Escamilla García, William Pfalzgraff

University student - first project

University student - second project

High school student - first project

High school student - second project

Accepted student

Presentation download


Academic and University Center
Zamek 136, Nove Hrady

Responsible person:
Webmaster: Michal Macho