Rychlé volby

FROV  AUC 

Letní školy a Schola ludus 2012


Projekty 2012

 

Projekt Vedoucí Název e-mail Akceptovaní studenti
1 Ing. Jan Urban, Ph.D. Limity rozlišitelnosti v LC-MS s vysokým rozlišením urbanj(a)frov.jcu.cz David Wagenknecht, Dominika Kalasová
2 Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. Matematický popis procesu FRAP a odhad parametrů modelu z experimentálních dat. spapacek(a)frov.jcu.cz Jano Remsik, Dalibor K.Štys
3 doc. Mgr. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D. Krystalizační studie vybraných proteinů ivanaks(a)seznam.cz Ekaterina Tutublina, Jana Michalcová
4 Mgr. Michal Kutý, Ph.D. Proteiny, struktura a modelování kuty(a)frov.jcu.cz Kasper Bojda, Tomáš Kučera
5 Ing. Václav Štumbauer Kultivace mikrořas v Couette-Taylorově bioreaktoru: Studie vlivu smykových napětí, optimalizace operačních podmínek, návrh experimentu. stumbav(a)gmail.com Jorge Alberto Sevilla, Veronika Dočkalová
6 Jindřich Soukup Automatické rozpoznávání buněk jindra.soukup(a)gmail.com Martin Šácha, Lýdie Hemalová
7 Josef Lazar Superresolution two-photon fluorescence microscopy using photoswitchable fluorescent proteins jl2291(a)biology.columbia.edu Ondřej Novák, Viera Mackievic
8 Alexey Bondar, MSc Novel genetically-encoded sensors of cellular processes bondar(a)nh.cas.cz Kristýna Poncová, Štěpán Timr
9 Mgr. Tomáš Náhlík Světelná mikroskopie živých buněk – problém rozlišení a PSF (Point Spread Function – funkce rozmítání bodu) nahlik(a)frov.jcu.cz Claudia Sauerschnig, Jan Kohout
10 Aliaksandr Pautsina Fish shoal 3D motion tracking and analysis pautsina(a)frov.jcu.cz Miroslav Hlaváč, Siarhei Labyka
11 Michal Wittner Uchopení prostoru nh2012(a)wittner.cz Marcel Jung, Světlana Smrčková
12 Prof. Dr. Ali H. Reshak Exploration and exploitation the anisotropy of the materials maalidph(a)yahoo.co.uk Lukáš Černý, Dania Ali
13 Oksana Degtjarik What are biosimilars? Expression of therapeutic monoclonal antibody in Pichia pastoris. degtjarik(a)frov.jcu.cz Klára Aldorfová, Andrei Rusak
14 Katsiaryna Tratsiak Crystallization methods and co-crystallization of selected haloalkane dehalogenases with ligands and measuring enzyme activity tratsiak(a)frov.jcu.cz Daria Malakhova, Radka Skleničková
15 Dr. Mikalai Lapkouski Structural and Biochemical Properties of Macromolecular Complexes. lapkouski@nh.cas.cz Chepikov Andrew, Eva Bílková
16 Mgr. Tomáš Zavřel Growth dynamics and optimization of selected cyanobacterial strains zavrel.t(a)czechglobe.cz Ewa Klupsch
17 Assoc. Prof. Ladislav Nedbal, DrSc. Modeling CO2 capture and O2 evolution by photosynthetic microorganisms nedbal(a)czechglobe.cz Ana Olasolo Alonso, Denys Durniev
18 Dr. David Řeha Modeling interactions in biomolecules using methods of quantum and molecular mechanics reha(a)nh.cas.cz Miroslav Brumovský, Zdeněk Kukačka
19 assoc. Prof. Rudiger H. Ettrich, PhD. Modeling interactions in and between biomolecules and complex biologically relevant systems ettrich(a)nh.cas.cz Burcu Denemeç, Vladimir Martynov
20 Eva Cséfalvay Study of molecular mechanism of Type I. restriction enzymes. ecsefalvay(a)nh.cas.cz Alexander Hilo, Pavel Grinkevich
21 Martin Pšenička Sledování změn chování po akutní otravě běžně používaných pesticidů pomocí sledovacího zařízení DanioView psenicka(a)frov.jcu.cz  
22 Karina Romanova Comparison of cell states detected on objective basis and on the basis of manual detection romanova(a)frov.jcu.cz Jan Pospíšil, Lukáš Slabý
23 Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Chaotický robotický sledovač stys(a)frov.jcu.cz Štefan Mikulics
24 Anna Zhyrova Belousov-Zhabotinsky reaction in non-standard geometries zhyrova(a)frov.jcu.cz  
25 Ing. Petr Císař, Ph.D. Automatické zpracování mikroskopických obrazů cisar(a)frov.jcu.cz Petr Flosman
26 Ralf Steuer Reconstructing Phototrophic Metabolism ralf.steuer(a)hu-berlin.de Jakub Zinek
27 Jan Novák Vliv sloučenin těžkých kovů na kultury autotrofních organismů. novakj(a)frov.jcu.cz Petr Toman, Karolína Holková, Zuzanu Lovčí
28 Bc. Jiří Heller Charakterizace vybraných genů pomocí biochemických a molekulárně-biologických metod hellej01(a)prf.jcu.cz Tereza Svobodová
29 T.Golubeva Optimalizace podmínek pro přípravu požadovaných proteinů in vivo. pticamira@mail.ru Jana Havlová, Veronika Řepová
30 Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Mikroskop pro reprodukční medicínu stys(a)frov.jcu.cz Alois Kozubík
31 Mgr. Marcel Fuciman Ph.D. Měření parametrů optických prvků fuciman(a)ufb.jcu.cz Jan Česal
32 Mgr. Naďa Štysová Vědecká kinematografie stysova(a)frov.jcu.cz Kryštof M. Štys, Petr Tlapa, Jan Blafka

projekt pro jihočeské středoškoláky

Tento projekt bude probihat ve Vodňanech

Prezentace ke stažení

Program pro rok 2012

  • 1. července (Ne)
 • Příjezd
 • 15:00 – ubytování, registrace
 • 19:30 – základní informace (zámek, divadelní sál)
  • 2. července (Po)
 • 09:00 – oficiální zahájení Letních škol a Scholy ludus (zámek, divadelní sál)
 • 09:15 – bezpečnost práce a požární ochrana – školení, povinné pro všechny přihlášené
 • 10:15 - bezpečnost práce na jednotlivých pracovištích schůzka s vedoucími projektů, zahájení práce na projektech
 • 19:30 – přednáška Mgr. Jindřich Soukup – Software matematika (SŠ)
  • 3. července (Út)
 • 09:00– exkurze na pracovištích AUC v Nových Hradech: Škola komplexních systémů FROV JU a ÚNSBCVGZ AV ČR v.v.i.
 • 13:00 Mgr. Ladislav Rektoris –botanické exkurze po Novohradských horách (SŠ)
  • 4. července (St)
 • 08:00 – exkurze: Parazitologický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice Firma Bosch České Budějovice, návrat do 17:00
 • 19:30 – MUDr., RNDr. Michal Wittner, PhD. – „První pomoc“ (SŠ)
  • 5 července (Čt)
 • 08:00– exkurze v ICT (Institute of Science and Technology) v Klosterneuburku, Rakousko, návrat do 17:00
 • 19:30 – přednáška Ing. Jan Urban, Ph.D. – Resolution, discriminability, and distinguishability (VŠ) (Rozlišení, rozlišitelnost a odlišitelnost)
  • 6 července (Pá)
 • 08:00 – exkurze Ars Electronica (5,50 Euro) nebo botanická zahrada (3 Eura) nebo Orbis Pictus (5 Euro) Linz, návrat do 17:00
 • 19:00 – přednáška doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc.- Poznání světa pomocí modelování (SŠ)
 • 21:00 – taneční párty
  • 7. července (So)
 • 08:00 - jachtink
 • 10:00 – sportovní den (florbal, fotbal, stolní tenis, petangue, softbal, líný tenis, badminton)
 • 19:30 – folkový koncert u ostrůvku
  • 8.července (Ne)
 • vlastní zájmy
  • 9.července (Po)
 • 09:00 – práce na projektech
 • 19:30 – přednáška doc. RNDr. Petr Jizba, Ph.D. – Entropy of black holes (VŠ)
  • 10.července(Út)
 • 08:30 – práce na projektech
  • 11.července (St)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:00 – přednáška Mgr. Jindřich Soukup – Matematická analýza, lineární algebra v praxi (VŠ)
  • 12.července (Čt)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:00 – přednáška RNDr. Michal Giboda, CSc. – Malárie a schistosomóza – proč je víc infikovaných než nemocných (SŠ)
  • 13.července (Pá)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:00 – přednáška Ing. Štěpán Papáček, Ph.D. – Hlavolamy z Khan Academy: www.khanacademy.com (SŠ)
 • 20:00 - rockový koncert skupiny Crash
 • 21.30 - taneční párty
  • 14.července (So)
 • 08:00 - jachtink
 • sportovní aktivity – vlastní zájmy
  • 15.července (Ne)
 • 19:00 - opékání
  16.července (Po)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:30 – přednáška prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – Česká energetika v evropském a světovém kontextu (VŠ)
  • 17.července (Út)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:30 – přednáška RNDr. Alexandr Jegorov – Vývoj léčiva od objevu po zavedení do praxe (SŠ)
 • 20:30 – divadelní představení „Ústav“
  • 18.července(St)
 • 08:30 – práce na projektech
 • 19:30 – přednáška prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - Umělý kámen ve 21. století (VŠ)
  • 19.července(Čt)
 • 07:30 – práce na projektech
 • 19:30 – přednáška doc. Ing. Miloš Železný, PhD. – Applications of computer vision in human-computer interaction and medicine (VŠ)
  • 20.července (Pá)
 • 07:30 – práce na projektech
 • 20:00 – taneční párty
  • 21.července (So)
 • Vlastní zájmy
 • 19:30 – přednáška doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – (VŠ) – zrušeno z rodinných důvodů
  • 22.července (Ne)
 • Vlastní zájmy
 • 19:30 – přednáška doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. – (SŠ) – zrušeno z rodinných důvodů
  • 23.července (Po)
 • Práce na projektech
 • 19:00 – přednáška Ing. Martin Hermann – Sebeobrana, teorie a praxe (SŠ)
  • 24.července (Út)
 • Práce na projektech
 • 19:30 - přednáška doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc. – Zákony Brownova světa aneb jak se z náhody rodí řád (SŠ)
  • 25.července (St)
 • Příprava prezentací
 • 19:30 – přednáška Ing. Martin Plešinger, Ph.D. – Image deblurring (VŠ)
  • 26.července (Čt)
 • 09:00 - Minikonference: prezentace projektů účastníků LAK 2012 divadelní sál
 • 14:00 - Minikonference: prezentace projektů účastníků Scholy ludus divadelní sál
 • příprava posterů
  27.července (Pá)
 • 09:00 – Minikonference: prezentace projektů účastníků Scholy ludus divadelní sál
 • vystavení posterů
 • 13:00 - závěrečný ceremoniál, předání absolventských certifikátů
 • 14:00 - vědecký festival, prezentace posterů
 • 20:00 – závěrečná taneční párty
  • 28.července(So)
 • Odjezd

Akademické a univerzitní centrum
Zámek 136, Nové Hrady

Obsah stránky:
Tvorba stránky: Michal Macho