Rychlé volby

FROV  AUC 

FAQ

Případné dotazy posílejte:

Soňa Vodkova: svodkova(a)frov.jcu.cz

Je zajištěné ubytování?


Pro všechny vybrané účastníky letních škol je zajištěno ubytování v Nových Hradech zdarma.

Jsou povinné exkurze?


Exkurze jsou plánovány na první týden letních škol. Navštěvujeme vědecká pracoviště v Rakousku (Institute of Science and Technology Klosterneuburg, Vídeň, Linz nebo Krems) a v jižních Čechách (Nové Hrady, České Budějovice nebo Třeboň) případně zajíždíme na zajímavá místa v okolí Nových Hradů (Ars electronica, Stahlwelt Linz, Červené blato ap.) Účast je nepovinná pro VŠ. Po domluvě s vedoucím je možné začít pracovat na realizaci projektu již od prvních dnů.

Jak se mohu stát účastníkem Letních škol a Schola Ludus?

    Studenti vysokých škol

    • vyberte si projekt
    zaregistrujte se na Vámi vybrané projekty a vyplňte online registraci
    • budete informováni, zda jste byli vybráni vedoucím projektu či nikoliv
    • zašleme vám všechny informace potřebné k účasti na letních školách

Jak to vlastně probíhá?


Všichni účastníci mají možnost samostatně pracovat na malých vědeckých projektech ve špičkově vybavených výzkumných laboratořích Ústavu komplexních systémů. Téma projektu závisí pouze na jejich zájmu a odborném zaměření. Velmi oblíbené jsou zde biologické projekty, ale realizují se i fyzikální, ekologické nebo související s výpočetní technikou. Dosažené výsledky studenti prezentují na závěrečném mini-sympóziu před odbornou komisí.

Odměna 1000,- Kč

Správa experimentálních dat a metadat zajištěna systémem BioWES

Ph.D. studium

Fakulta rybářství a ochrany vod
Přírodovědecká fakulta

Akademické a univerzitní centrum
Zámek 136, Nové Hrady

Obsah stránky:
Tvorba stránky: Michal Macho